34-COLUMN Van Oers 1 pagina foto Jaap Roks_edited

Werkzaamheden zijn bepalend voor sectorindeling

Werkgevers betalen voor hun werknemers premies, werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zorgverzekeringswet. Deze werkgeverslasten vormen een behoorlijke kostenpost. De verschuldigde premies zijn deels afhankelijk van de sector waarin de werkgever is ingedeeld. Alle werkgevers in Nederland zijn door de Belastingdienst ingedeeld in een bepaalde sector (er zijn in totaal 69 sectoren).

Financieel belang
Omdat de hoogte van de premiepercentages fors kan verschillen per sector, kan het financiële belang van een juiste sectorindeling enorm zijn. Dit werkt twee kanten op. Wanneer bij een controle blijkt dat een werkgever in een verkeerde (goedkopere) sector is ingedeeld, kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen. In de omgekeerde situatie waarin er door een verkeerde sectorindeling juist te veel premies zijn afgedragen, kunnen de te veel afgedragen premies met terugwerkende kracht (van maximaal 5 jaar) door de werkgever teruggevorderd worden!

Activiteiten werkgever
Wanneer is een werkgever ingedeeld in de goede sector? Op basis van de activiteiten van de werkgever wordt bezien welke sector daarbij past. Om dit te beoordelen kijkt de Belastingdienst onder andere naar de omschrijving van de activiteiten van de werkgever op het uittreksel van de Kamer van Koophandel. De daadwerkelijke activiteiten van de werkgever blijven uiteraard doorslaggevend.

Twijfels over sectorindeling?
In de praktijk zien wij regelmatig dat de sectorindeling niet klopt. Zo kan het voorkomen dat de activiteiten van een werkgever in de loop van de tijd zijn gewijzigd. Ook kan een wijziging in wet- en regelgeving ervoor zorgen dat de activiteiten van een werkgever op dit moment in een andere sector vallen dan voorheen het geval was. Bij twijfel over een juiste sectorindeling, ligt de verantwoordelijkheid bij de werkgever om dit te melden bij de Belastingdienst.

Heeft u twijfels over uw sectorindeling? Laat een sectorindelingcheck uitvoeren, dit kan lonend zijn!

Angela Veraart & Jaap Roks

A.Veraart@vanoers.nl           076-5025700

 

 

 

J.Roks@vanoers.nl               0162-497060
 

 

 

Van Oers accountancy & advies
Europark 5

4904 SX Oosterhout
T
0162 497 060
info@vanoers.nl    
www.vanoers.nl