WeekVanDeRIE_12-16-juni-2017

De Week van de RI&E is begonnen!

De RI&E als onderdeel van zakelijk succes.
In deze week van de RI&E staan de voordelen van een RI&E centraal t.o.v. de nadelen de “wettelijke verplichting”.
Zoals al eerde in deze reeks vermeld heeft u een RI&E nodig als u medewerkers hebt op welke manier dan ook die u met hun kunnen ondersteunen.
Mag ik aannemen dat u een bedrijfsincident minimaal vervelend vindt? Hiermee bedoel ik schade aan uw materieel of letsel van uw medewerkers.
Een RI&E maken is één, een RI&E levend en actueel houden is twee en zeker niet makkelijker. De RI&E moet immers een reëel beeld geven van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Voordelen van een RI&E:
1. Er wordt voldaan aan de Arbowet, dus geen boete van de inspectie.
2. Risico’s worden structureel in kaart gebracht en aangepakt wat kostenbesparend werkt op schades, verzuim en ongevallen.
3. Verzekeringskosten kunnen omlaag, acceptatie door verzekeringen makkelijker.
4. U voldoet aan uw zorgplicht voor medewerkers; het zorgen voor een veilige en gezonde werkplek.
5. U verhoogt zo de sfeer en productiviteit.
6. Bij een (ernstig) ongeval staat u sterker in uw schoenen als het gaat om bedrijfsaansprakelijkheid en verzekeringskwesties.

Onze aanbieding:
Deze week af te spreken, gratis Arbo-check met rapportage.
Advies wordt gegeven n.a.v. mijn bezoek bij u op uw bedrijf. Kom in contact met mij om een afspraak te maken of vragen te stellen.

Met vriendelijke groet,Joop Laenen, VeiligheidskundigeDeelnemer aan Rie-register.nl
Doesburgstraat 94  |  5043 GD Tilburg |  06 – 24 50 55 09