Waardeoverdracht, waarop te letten!

Tijd om stil te staan bij een van de ergste zaken die je kan overkomen … Het niet communiceren over je beleid ten aanzien van Nabestaandenpensioen! Echt waar, jouw wereld en die van een ander stort in!

Eerst in algemene zin:
Vroeger, toen pensioen nog duidelijk en overzichtelijk was, bestond de Algemene Weduwen- en Wezenwet. We werden van de wieg tot het graf verzorgd en na het overlijden van onze partner volgde altijd een ruime, vaak langjarige uitkering. Zeker en stabiel dus.

Inmiddels kennen we de Algemene NabestaandenWet (ANW). Deze keert echter lang niet altijd uit. Kenmerken om vanuit de ANW een uitkering te krijgen zijn:

  • Kinderen verzorgen jonger dan 18 jaar
  • Geboren voor 1-1-1950
  • Minimaal 45% arbeidsongeschikt zijn

Praktische uitleg: heb je geen kinderen of kinderen ouder dan 18 jaar, dan ontvang je geen uitkering. Ontvang je wel een uitkering, dan vervalt deze zodra het jongste kind 18 jaar is. Even op je laten inwerken … De uitkering stopt als het jongste kind 18 jaar is. Snapt u de beperkte uitkeringsduur?

Stel dat je een kind verzorgt jonger dan 18 jaar, maar je hebt tevens een leuk eigen inkomen. Dan wordt daar rekening mee gehouden. Bij een inkomen van de nabestaande hoger dan bijna € 2.500,- bruto per maand, bepaalt de ANW dat er toch geen volledige uitkering komt …

Een visie hebben op je nabestaandenpensioen is dus essentieel. Kijk wat er al is ingevuld (ANW of niet, andere pensioenuitkeringen en/of andere overlijdensrisico uitkering). Is er nog ruimte, dan kun dit je tegenwoordig op maatwerkbasis invullen.

  • Hoog bedrag direct beschikbaar
  • Hoog bedrag uitsmeren over 10 jaar (voorbeeld)
  • Laag bedrag uitsmeren over 30 jaar  (voorbeeld)

De premie voor dit soort regelingen is een stuk goedkoper geworden. Dat is het voordeel van het feit dat we allemaal steeds ouder worden. Als werkgever koop je “voor een paar centen” inmiddels een goede nabestaanden regeling. Een mooie stok achter de deur om eens beleid te gaan maken en invullen!

Want het ergste dat je kan overkomen is het feit dat je niets gecommuniceerd hebt. Het kan voorkomen dat je niets kan of wil regelen. Betrek daarin je werknemers. Informeer hen en zorg dat ze zelf in actie kunnen komen!

 


Reacties? Vragen? Opmerkingen? Afspraak?

Tel: 013-822 3635
www.pensioen-coaching.nl
info@pensioen-coaching.nl