Veilig wonen en werken dankzij buurtsurveillance

Om onbevoegden geen kans te geven, kunnen bewoners en ondernemers verschillende maatregelen treffen. Daarbij kan veel worden gewonnen met professionele buurtsurveillance. Een dienst waar MH Security graag in voorziet. In de cirkel rond Eersel, Bergeijk en Bladel, maar binnenkort ook in de rest van Brabant. Om de veiligheid van bewoners, ondernemers én hun eigendommen te garanderen.

Bewoners hebben keuze uit een drietal pakketten, waarin naast buurtsurveillance met een noodknop aanvullend ook directe alarmopvolging en een afwezigheidspakket worden geboden. Voor ondernemers is een tweetal pakketten samengesteld – met of zonder alarmopvolging, die op maat kunnen worden uitgebreid. Inclusief een afwezigheidspakket en/of noodknop, die tevens kan worden ingezet voor eerste hulp bij medische nood.
“Wanneer in geval van nood (medisch of bij onraad) de noodknop wordt ingedrukt, ontvangen onze surveillerende medewerkers automatisch een melding”, vertelt Marco Huizing van MH Security. “Waarna zij direct ter plaatse gaan om de situatie in kaart te brengen én passende actie te ondernemen. Zonder tussenkomst van een meldkamer, waardoor kostbare tijd wordt bespaard. Waarbij bij afwezigheid vanzelfsprekend ook de sleutelhouder wordt geïnformeerd.”

Mobiele surveillance
“Wij waken over de buurt”, vertelt hij. “’s Nachts, maar ook overdag, indien gewenst. Zodat bewoners veilig kunnen slapen en ondernemers hun bedrijfspand met een gerust hart kunnen sluiten. In een straal van maximaal tien kilometer rond hun adres rijdt continu een herkenbare, surveillerende auto met een gediplomeerd medewerker, wat preventief werkt tegen inbrekers, overvallers, vandalisme en andere vormen van criminaliteit.” Behalve observeren treden de medewerkers ook op, indien nodig. “Proactief waar het kan en repressief als het moet.”

Veilig en vertrouwd
Alle medewerkers in de surveillancedienst beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Natuurlijk Persoon zonder aantekening. “Tevens zijn zij door de politie gescreend bij de aanvraag van hun legitimatiebewijs voor de particuliere beveiligingsorganisatie”, vertelt Huizing. “Alle surveillanten zijn in het bezit van een diploma Beveiliger 2, inclusief BHV- en EHBO-diploma en AED bedienaar-certificaat. Daarbij zijn al onze voertuigen uitgerust met een AED, dashboardcamera en nachtkijker.”

MH Security
Antwoordnummer 12047

5600 VD Eindhoven
T 088-8 333 333
info@buurtsurveillance.nl
www.buurtsurveillance.nl

www.mhsecurity.nl