Pensioen 1

Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer!

 

De kogel is door de kerk, het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer is door de Eerste en de Tweede Kamer aangenomen.

In het kort de wetswijzigingen:
Het opbouwen van pensioen in eigen beheer is met ingang van 1 april 2017 niet langer mogelijk. Ook moet een keuze gemaakt worden over de pensioenaanspraak die al is opgebouwd in eigen beheer.

Welke keuzemogelijkheden zijn er:
1. Afkopen
Afkoop over fiscale waarde per 31-12-2015 met belastingvoordeel. In 2017 bedraagt de korting 34,5%, in 2018 25% en in 2019 19,5%
2. Omzetten naar een oudedagsverplichting
De hoogte van de verplichting is de fiscale waarde. Deze rent je jaarlijks op tegen de marktrente. Omzetten kan tot uiterlijk 31-12-2019
3. Behoud van het eigen beheer
De pensioenrechten blijven premievrij in de BV. Er vindt geen nieuwe opbouw plaats. Verder blijft alles ongewijzigd, ook de dividendklem blijft van toepassing

Veel DGA’s hebben een verzekering gesloten om (een deel van) het op te bouwen pensioen veilig te stellen. Of deze verzekeringen na 1 april 2017 nog ongewijzigd voortgezet kunnen worden is een goede vraag. Het antwoord is afhankelijk van het doel van de verzekering.

Als DGA kun je ervoor kiezen om de opgebouwde waarde van de verzekering naar de (Pensioen) BV terug te halen. Let op! De aanvraag voor overdracht dient voor 1 juli 2017 te zijn ingediend.

Hoe verder?
Veel van onze DGA’s spraken we reeds over dit onderwerp, want het vraagt nogal iets. Er zijn veel keuzemogelijkheden en een standaard advies is niet te geven. Wat de beste optie is, is afhankelijk van onder meer de wensen en persoonlijke situatie van de DGA. Maar ook de (ex-)partner speelt bij de besluitvorming een belangrijke rol.

Pensioenopbouw in de toekomst…
Wij vinden het belangrijk om niet uitsluitend te kijken naar de fiscale aspecten. Want laten we niet vergeten dat de DGA na zijn werkzame periode (ook wel pensioen benoemd) ook een inkomen nodig heeft. Die behoefte blijft bestaan. En wat te denken van het inkomen van de nabestaanden?

Tip! 
Bekijk jouw pensioensituatie niet alleen fiscaal, maar in de volle breedte. Juist nú kunnen je accountant en Pensioen-Coaching in samenwerking met elkaar het beste vervolg met je afstemmen.

Dát is Pensioen-Coaching!
Reacties? Vragen? Opmerkingen? Afspraak?


Pensioen-Coaching
Maja – Jeannette – John – Johan – Alfred
Goirkestraat 84, 5046 GN Tilburg
T 013-8223635
M 06-43541534
E: alfred@pensioen-coaching.nl
W: www.pensioen-coaching.nl