angelo

Wie staat er aan uw kant bij verzuim?

Een leuk gesprek, goede kwalificaties en past ook nog binnen het team. U heeft een medewerker aangenomen, wellicht eerst met een tijdelijk contract en een proeftijd en u heeft zich goed laten infomeren over de vraag ‘Wat als uw werknemer arbeidsongeschikt raakt?’. U heeft een verzuimverzekering en een contract bij een arbodienst afgesloten. Mogelijk heeft u al meerdere werknemers in dienst en heeft u al ervaring als een werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt raakt. U bent bekend met welke partijen u in moet schakelen, zodat alles in gang gezet wordt. Ik gun natuurlijk niet dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt, maar wat als een werknemer langdurig uitvalt, op wie kunt u als werkgever dan rekenen?

Waarschijnlijk heeft u al ervaring met kort verzuim, de arbodienst regelt een afspraak bij de bedrijfsarts en geeft een terugkoppeling over het verzuimdossier van de arbeidsongeschikte werknemer. Hoe langer het verzuim duurt, hoe complexer het vaak wordt. De werkzaamheden in uw organisatie gaan gewoon door. U moet rekening houden met de planning binnen uw bedrijf zonder deze zieke medewerker en worden alle afspraken nog wel nagekomen met uw klanten. Tussen alle werkzaamheden door moet u ook in gesprek met de zieke werknemer. Lastig? Jazeker en dan blijft u als werkgever ook nog eindverantwoordelijk voor het verzuimdossier, ondanks dat u hiervoor een arbodienst ingeschakeld heeft.

Werkgever eindverantwoordelijk
Zoals ik al schreef, blijft u eindverantwoordelijk voor het verzuimdossier. Mocht namelijk het UWV bij de WIA-keuring vinden dat u onvoldoende heeft gedaan, krijgt u een loonsanctie van 52 weken extra loondoorbetaling bij ziekte, ook al is het te wijten aan de arbodienst, voorkomen is beter dan genezen, zeker gezien dat dit veel geld en tijd kost voor uw bedrijf. Belangrijk is dat u alle documenten welke u krijgt van de arbodienst zorgvuldig leest en heeft u vragen, schroom zeker niet om deze te stellen aan de arbodienst en bedrijfsarts. Immers is uw arbodienst het eerste aanspreekpunt voor vragen. De arbodienst geeft een onafhankelijk advies aan de werknemer en u, daardoor kent het ook zijn beperkingen. Alle informatie tussen u en de werknemer hoort in de regel hetzelfde te zijn.

Niet meewerken aan re-integratie
Wat als de werknemer niet komt opdagen bij de bedrijfsarts of niet meewerkt aan werkzaamheden die hij nog kan doen. Of u ziet op facebook dat werknemer nog van alles doet, maar schijnbaar niet kan werken. Wellicht was de relatie tussen uw werknemer en u al niet meer optimaal. Is een van deze punten voor u herkenbaar? Dat is voor ons de dagelijkse praktijk. Wij ondersteunen werkgevers bij complex verzuim. Onze raadgevers kijken samen met u naar alle mogelijkheden en ondersteunen u bij de voorgenoemde probleemgevallen. Daardoor is het verzuimdossier vaak beter op orde, kan een loonsanctie worden voorkomen en realiseren we vaak een doorbraak waar het dossier is vastgelopen. Hiervoor kijken wij naar de feiten, maken we de kosten inzichtelijk en handelen wij in uw belang.

Wij ondersteunen werkgevers bij complex verzuim en geven inzicht in de kosten en mogelijkheden. U kunt zich weer volledig focussen op uw eigen dienstverlening. Rust in uw hoofd. Klinkt dat niet veel beter?

Angelo Wiegmans is raadgever bij Bedrijf Plus. Hij ondersteunt werkgevers bij problemen in complexe verzuimdossiers, organisatieadvies, bezwaarprocedures UWV, WGA-herbeoordelingen en verkorten van loonsancties.

Bedrijf Plus
’t Dorp 5-7
5384 MA Heesch
T 073 5217136   info@bedrijfplus.nl
M 06 10565147  www.bedrijfplus.nl