ondernemersakkoord

Samenwerking en verbinding zijn de keywords

Jan van Reijsen is HR-manager bij Fujifilm Manufacturing Tilburg. Daar is hij verantwoordelijk voor alles wat betreft personeelszaken. “Dat doe ik al 28 jaar met veel plezier. Hier heb ik een aantal dingen geleerd, kán ik dingen mogelijk maken en vanuit mijn overtuiging kan ik mijn functie hier zinvol inhoud geven.”

Wat is jouw overtuiging?
Ik vind het mooi om bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen en organisaties, om die twee dingen aan elkaar te kunnen smeden. Als je dingen kunt doen die goed zijn voor de bedrijven, dat ze goed werk neerzetten, geld genereren, mooie producten maken en aan de andere kant ook voor de mensen kunnen zorgen.  Zodat zij met tevredenheid en plezier en met passie en ambitie hun werk kunnen doen en voelen dat ze van toegevoegde waarde zijn. Dat vind ik belangrijk.

Hoe past het OndernemersAkkoord hierin?
Het OndernemersAkkoord is een initiatief dat destijds voortgekomen is uit de dreiging van een boete voor werkgevers als ze niet voldoende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst zouden nemen. We hebben toen met een aantal ondernemers de koppen bij elkaar gestoken en geconstateerd dat we die boete niet willen, maar vooral niet moeten willen dat er mensen aan de kant blijven staan. Zeker niet als die mensen ambities en talenten hebben. Met een kleine 40 ondernemers hebben we toen een overeenkomst gesloten en afgesproken om er ons best voor te doen om die mensen aan het werk te helpen. Inmiddels is dat netwerk gegroeid tot zo’n 90 leden.

We moeten op zoek naar talenten

Wat betekent dat nou, afstand tot de arbeidsmarkt?
Het zijn vooral mensen die wel aan het werk willen, maar niet kunnen omdat ze langdurig werkloos zijn. Vaak hebben zij al zo vaak gesolliciteerd en zijn ze even zoveel keer afgewezen, dat ze de moed verloren hebben. Kortom mensen die onbedoeld aan de kant staan en daardoor beschadigd zijn. Daar kunnen ruwe diamantjes tussen zitten die je soms alleen maar hoeft op te poetsen. Als werkgever kun je daar dan enorm veel profijt van hebben. Als je hen een plek in je organisatie kunt bieden, win je de meest loyale, trouwe, dankbare en goedwerkende collega, vaak met een dijk aan kennis en ervaring. Dat heeft ook weer een positief effect op de rest van de medewerkers en dat verhoogt onder de streep de uitkomst voor de ondernemer.

Hoe vind je die ruwe diamantjes?
We moeten op zoek naar talenten.  Als je een nieuw bedrijf bent gestart met allemaal jonge mensen, dan is zo’n oude rot met veel ervaring misschien een verstandige beslissing. In een bedrijf moet je een goede verdeling van leeftijden hebben, dat zorgt voor evenwicht. Talenten van ouderen kun je daarbij goed gebruiken als coach of mentor. Natuurlijk moet je blijven innoveren en op zoek gaan naar verbeteringen om die talenten te vinden. Wij denken dat je weet hoe de wet en regelgeving in elkaar zit, maar die is zo complex. De exacte regels zijn op het individu gericht. Dat gaat over bijvoorbeeld begeleiding in de vorm van job coaching, subsidies, of bijscholing en dat verlangt intensief maatwerk.

In onze regio gaat het alleen al om ruim 7000 werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt. Het is best moeilijk als instantie om al die mensen op je netvlies te hebben. Het grootste succes bereik je als je persoonlijk contact hebt. Werkgeversdienstverlening (WSP Werkhart) doet dat al heel goed met de persoonlijke filmpjes op Talent uit Werkhart waarmee werkzoekenden zich kunnen presenteren. Een heel mooi initiatief waardoor werkgevers kunnen zien wie er aan de andere kant staat. We zouden alleen nog meer ondernemers moeten stimuleren om naar die site te kijken. Ik denk dat we op de goede weg bezig zijn, maar de samenwerking tussen overheid en ondernemers mag best intensiever.

Wat is de kracht van een netwerk?
Elkaar kennen, elkaar in de ogen kijken. Ik zie binnen het OndernemersAkkoord ondernemers én bestuurders die overtuigend een bijdrage leveren aan de doelen waar we voor staan. Door de contacten die we hebben met bijvoorbeeld UWV en WSP Werkhart kunnen procedures 1 op 1 worden uitgelegd. Op een bijeenkomst met de partners delen we successen en bespreken de obstakels die we tegenkomen. Er is ruimte voor interactie, ook bij de informele nazit waar mensen spontaan met elkaar in dialoog gaan. Dan ontstaat er welwillendheid en gebeurt er iets. Als we ervoor kunnen zorgen dat mensen met elkaar in gesprek gaan, in welke vorm dan ook, dan is de brug al gelegd om verbinding te maken. Daar komen resultaten van. Hoe meer mensen er over die brug wandelen, of hoe meer bruggen we bouwen, hoe meer mensen we aan een baan kunnen helpen.

Lees hier het hele interview.