WeekVanDeRIE_12-16-juni-2017

Een RI&E workshop en een gratis Arbo check

In de week van de RI&E neem ik u mee op pad om te ervaren wat er gedaan kan worden om preventie belangrijk te maken bij uw werknemers.

Wat wil ik u presenteren?
Door informatie over uw plichten maar zeker ook uw rechten te geven zodat u de voordelen kan zien van een RI&E. Hiervoor is een korte presentatie over de wet- en regelgeving gemaakt. Expres kort om uw maximaal de tijd te gunnen om met een voorbeeld (case) aan de slag te gaan. Daarna worden de resultaten doorgenomen en verduidelijkt. Hierbij is het de bedoeling om uw ervaring te ondersteunen om duidelijkheid te verschaffen over de RI&E voor uw bedrijf.

De bedoeling is om dit in de week van de RI&E op 12, 13 of 14 Juni te houden. Het zal in de avonduren plaatsvinden in Tilburg. Geef in een reactie via ons contactformulier aan dat u wenst te komen maar vermeld ook de dag die voor u het beste uitkomt. Vervolgens sturen wij u toegangsmail toe.

In ieder geval krijgt iedere deelnemer de kans om gratis een Arbo check binnen zijn/haar bedrijf door mij uit te laten voeren. Hierbij kijk ik globaal naar de situatie binnen uw bedrijf en krijgt u van mij een advies. Dat alles kost u slechts tijd en een kop koffie.
Vergeet u niet om uw gegevens bij te voegen in uw aanvraag?

 
Met vriendelijke groet,
Joop Laenen, Veiligheidskundige
Deelnemer aan Rie-register.nl

Doesburgstraat 94 | 5043 GD Tilburg | 06 – 24 50 55 09