1804 Joop_edited

De RI&E als onderdeel van zakelijk succes 1

Een gezonde en veilige werkplek draagt bij aan drie belangrijke pijlers voor een succesvol bedrijf: werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit.

Hoewel veel ondernemers vooral de kosten zien, zijn er ook directe kostenbesparingen te realiseren door preventieve maatregelen. Denk daarbij aan verzuimreductie, minder personeelsverloop en minder onderbrekingen. Daarnaast zorgt een goed preventiebeleid voor een hoger welzijn van medewerkers, een positief imago van de organisatie en betere productkwaliteit. Denk hierbij ook aan de continuiteit van uw bedrijf.

Het thema van de Week van de RI&E speelt in op deze pijlers en wil ondernemers overtuigen van het feit dat preventieve maatregelen niet alleen maar geld kosten, maar ook veel opleveren. De RI&E helpt om de mogelijke risico’s in een organisatie op een gestructureerde manier in kaart te brengen. Hierbij wordt zowel gekeken naar de direct zichtbare aandachtspunten, zoals snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, als zaken die niet direct tot uitval leiden, zoals langdurige blootstelling aan hoge werkdruk of fysieke belasting door tillen. Kortom een flinke hoeveelheid van risico’s die tot een incident of gezondheidsschade kunnen leiden.

Jolarbo organiseert in de aanloop naar deze week, maar zeker ook tijdens deze week diverse bijeenkomsten. Hierover later meer.