Privacy Statement

Netwerk Brabant is een netwerkorganisatie en uitgeverij van zakelijke content via magazine en website. Het doel van Netwerk Brabant en de aangesloten bedrijven is om met elkaar in contact te komen, wij verbinden ondernemers. Hiertoe verzamelt en distribueert Netwerk Brabant gegevens van het bedrijf en de persoon welke deelneemt aan onze events/adverteert in ons magazine of op onze website, als lid of als niet-lid, via de website, magazine en deelnemerslijsten voorafgaand aan de bijeenkomsten.

Soort gegevens
Netwerk Brabant verwerkt je bedrijfsnaam, naam van de deelnemer(s), adres, telefoonnummer en e-mailadres zodra je lid bent of je, als niet-lid, aanmeld voor een evenement of wanneer je adverteert in ons magazine of op onze website.
Op evenementen worden foto’s gemaakt, deze zullen on- en offline gepubliceerd worden. Wil je niet gefotografeerd worden dan dien je dat aan ons of de fotograaf vooraf kenbaar te maken.
Netwerk Brabant verwerkt je (bedrijfsmatige) betaalgegevens ten behoeve van de financiële administratie.

Doel van de verwerking
Wij gebruiken je gegevens voor 4 doelen:
– uitwisselen van contactgegevens zodat leden onderling contact kunnen leggen en elkaar kunnen voorstellen bij derden om zo business opportunity’s te genereren.
– voeren van een financiële administratie met betrekking tot de facturatie van het lidmaatschap,  deelname aan events, publicaties en/of advertenties in ons magazine of op onze website.
– het uitnodigen voor evenementen en delen van nieuws, zowel van Netwerk Brabant als van haar leden, d.m.v. het versturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven.
– Het opzetten en beheren van een community.

Wie hebben inzage in je gegevens?
Leden kunnen van elkaar in de daarvoor bedoelde app contactgegevens inzien. Leden en niet-leden kunnen de bedrijfsnaam, naam van de deelnemer aan het event en website-adres inzien in de deelnemerslijst welke we verzenden voorafgaand aan elk event.
Alleen directie van Netwerk Brabant kan contactgegevens, alsmede financiële gegevens, van leden, gasten en adverteerders inzien en muteren.
Netwerk Brabant zal nooit gegevens verkopen dan wel op een andere manier ter beschikking stellen aan derden.

Bewaartermijnen
– Leden: de gegevens worden bewaard tot beëindiging van het lidmaatschap. Na beëindiging bewaren we enkel het mailadres ten behoeve van e-mailmarketing. Indien dit niet gewenst is bestaat altijd de mogelijkheid om met twee klikken uit te schrijven.
– Gasten: we bewaren enkel het mailadres ten behoeve van e-mailmarketing. Indien dit niet gewenst is bestaat altijd de mogelijkheid om met twee klikken uit te schrijven.
– Elke zakelijke relatie: de gegevens in onze financiële administratie bewaren we hooguit zeven jaar in verband met de eisen welke de Belastingdienst ons oplegt.