Pensioenleeftijd naar 68 deel III

Per 1 januari 2018 gaat de Pensioenleeftijd voor iedereen naar leeftijd 68!
Dit heeft vanzelfsprekend voor iedereen gevolgen.

Fijn dat we reacties kregen op onze vorige nieuwsbrieven. Vandaag komen we daar graag op terug. We gaan namelijk concreter aangeven wat er dan gaat veranderen. Let op, we kunnen nog steeds slechts in algemene zin onze antwoorden geven…

We gaan even uit van een beschikbare premieregeling. Deze geldt namelijk in de meeste gevallen. Dan is de te betalen premie (bijdrage) het uitgangspunt.

Wat betekent nu Pensioenleeftijd 68?
Nu geldt nog de pensioenleeftijd van 67 jaar. Op die datum ga je uit dienst en stopt je pensioenopbouw. Op die datum stopt ook de premie die betaald wordt voor jouw pensioenregeling. Daar komt nu een jaartje bij. Dat klinkt logisch en dat is ook zo. Maar, je mag echter niet in totaal meer ontvangen. Omdat er nu een jaartje bij komt, mag de totale betaling aan premies over de hele werkzame periode niet hoger worden.

En de totale betaling aan pensioenpremie wordt verdeeld over een langere periode. Dat heeft als gevolg dat de maximale te betalen premies per jaar naar beneden worden bijgesteld. Heb je een maximale toezegging, dan verlaagt deze toezegging van 27,9% naar 26,8%.

De consequenties zijn: een lagere bijdrage per jaar in de pensioenspaarpot.

De pensioenpremie wordt een jaar langer betaald. Wanneer er sprake is van een eigen bijdrage van de werknemers aan de pensioenregeling wordt deze ook aangepast. Zowel de werkgever als de werknemer ervaren rechtstreekse gevolgen van deze maatregelen.
Alle afspraken moeten vernieuwd worden vastgelegd in juridische documenten. Werknemers hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken…
Ga in de actie modus!

Communicatie is belangrijk in deze, want eigenlijk betekent dit een salarisverlaging

Onze klanten hebben we reeds aangeschreven om in actie te komen. Voor alle anderen kan dit een mooi moment zijn.

 


Reacties? Vragen? Opmerkingen? Afspraak?

Tel: 013-822 3635
www.pensioen-coaching.nl
info@pensioen-coaching.nl