25-ONDERNEMEN-GEZIEN-DOOR-Peter-Noordanus-15-paginas-1024×684

‘Ondernemers dragen bij aan een veiliger Tilburg’

Stond de gemeente Tilburg zeven jaar geleden nog in de top tien van onveilige steden, inmiddels is de stad gezakt naar een zeventiende plek in de AD-Misdaadmeter. Daarmee is het doel nog niet bereikt. Burgemeester Peter Noordanus en zijn team willen buiten de top twintig belanden. Met hulp van de inwoners én de ondernemers in de stad, vertrouwt hij Netwerk Brabant toe.

“Het aantal woninginbraken, autodiefstallen en straatroven is flink gezakt de laatste jaren. Tilburg is in velerlei opzichten veiliger geworden. Maar de strijd is nog niet gestreden. Er valt nog veel te verbeteren.” Volgens Noordanus mag de burger nog alerter worden. Dat geldt ook voor de ondernemer. “Samen werken aan een veiliger Tilburg, dat is wat we doen.” Als voorbeeld noemt hij de bedrijvenparken Kraaiven en Vossenberg in Tilburg en Kreitemolen in Udenhout. Die hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen. Een certificaat dat is verkregen door structurele maatregelen te treffen op het gebied van veiligheid.

Extra inzet
Centraal in de aanpak op de bedrijvenparken staat de samenwerking tussen verschillende organisaties zoals ondernemers, gemeente, politie (bikersteam), parkmanagement en brandweer. Ook de inzet van Social Media krijgt een serieuze rol. Op verschillende bedrijventerreinen verenigen ondernemers zich via Whatsapp-groepen, om verdachte situaties snel te delen en te melden, zoals op Kraaiven, Vossenberg, Loven en Goirke. Laatstgenoemde ‘tool’ noemt Noordanus ‘een mooi model’. “Op het park T58 is er cameratoezicht en ook de toegankelijkheid heeft daar extra aandacht gekregen. Al die maatregelen moeten we breed in de regio uitbouwen. Hard nodig om de criminaliteit terug te dringen.”

Taskforce
Ondermijnende criminaliteit (die minder zichtbaar is) krijgt ook veel aandacht. Noordanus tekende in januari een overeenkomst die de Taskforce Brabant-Zeeland, die hij leidt, vooralsnog drie jaar verlengt. Die Taskforce richt zich vooral op het terugdringen georganiseerde criminaliteit, denk aan de productie van cannabis en van synthetische drugs. “Ondernemers die zich daarmee inlaten verpesten het voor anderen op een bedrijvenpark. De ‘buren’ krijgen op termijn de rekening gepresenteerd in de vorm van onder meer een waardevermindering van het eigen bedrijfspand. Denk ook aan milieuschade en brandveiligheid. Je pand zal maar in vlammen opgaan.”

Ben alert als je vastgoed verhuurt en doe zaken met vertrouwde partijen.

Handhavingsacties
Door middel van handhavingsacties doet de Taskforce er alles aan om de rotte appels uit de bedrijvenparken te halen. “Ben alert als je vastgoed verhuurt en doe zaken met vertrouwde partijen. Meld zaken, dat kan ook anoniem, en werk intensief samen met als doel de veiligheid op de bedrijvenparken verder te vergroten. Veiligheid en het gevoel van veiligheid zijn essentieel voor een goede leefbaarheid en plezierig werken. Een veilige omgeving maakt een bedrijvenpark of gebied aantrekkelijker voor ondernemers om er zich te vestigen. Het trekt potentiële klanten aan waardoor er sprake is van een versterking van de economische structuur. Dat willen we allemaal.”

Nee, ik word niet moedeloos als er weer een kwekerij of laboratorium wordt ontmanteld.

Gezamenlijk
Noordanus benadrukt tijdens het gesprek enkele keren dat de opgave ligt in een gezamenlijke aanpak van de ondermijnende criminaliteit. “Nee, ik word niet moedeloos als er weer een kwekerij of laboratorium wordt ontmanteld. Het maakt me juist nog hardnekkiger. De tijd van wegkijken is voorbij. We hebben met de Taskforce een stevige coalitie gebouwd, een die er met gestrekt been ingaat. Hopelijk vinden we nog meer goedwillende ondernemers en andere partijen, die samen met ons de ‘up hill battle’ willen winnen.”