13-GEMEENTE INFO 1 pagina_edited

NU INVESTEREN IN HET TALENT VAN DE TOEKOMST!

 

Tekst bij foto: Aces Direct is verkozen tot ‘Bedrijf van de maand’ in de maand maart omdat ze uitblinken in goed werkgeverschap en korte lijnen hebben met het onderwijs. Daarnaast zitten ze als toeleverancier voor MKB dicht op actualiteit, o.a. door belevering van 3D printing aan MKB.

Werkloosheid is voor iedereen een bittere pil. Zeker voor jongeren is een goede start op de arbeidsmarkt noodzakelijk. Werk is belangrijk: het betekent zingeving, financiële zekerheid en (economische ) zelfstandigheid.
We kunnen een hoge jeugdwerkloosheid niet accepteren in deze economisch vitale regio. In Midden-Brabant is bovendien een duidelijke demografische ontgroenings- en vergrijzingstrend zichtbaar. Straks hebben we iedereen nodig om het werk gedaan te krijgen en daarom moeten we nu investeren in het talent van de toekomst. Daarbij telt iedere jongere!

De toegevoegde waarde van de jeugd
Waarom jongeren een verrijking voor uw bedrijf zijn? Daar zijn verschillende redenen voor. Jongeren brengen nieuwe kennis, 21e-eeuwse vaardigheden en andere inzichten met zich mee. Daarnaast vragen steeds meer (overheids-)organisaties om Social Return On Investment (SROI) bij een aanbesteding. Het belangrijkste doel van SROI is het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn verschillende ondersteuningsmiddelen vanuit de overheid beschikbaar. En een laatste, maar zeer belangrijke reden: u kunt een medewerker specifiek voor uw bedrijf opleiden. Dan heeft u dus een loyale werknemer die voor uw bedrijf door het vuur gaat!

Gunstige regelingen
Vanuit de overheid zijn er verschillende mogelijkheden, die u als werkgever ondersteunen bij het aannemen van starters:
+ Startersbeurs
+ Werken met behoud van uitkering
+ Loonkostensubsidie
+ Loondispensatie
+ Mobiliteitsbonus
+ Jobcoaching
+ Werkvoorzieningen
Ziet u kansen voor jongeren binnen uw bedrijf? Kijk op www.jongerenpuntmiddenbrabant.nl voor meer informatie en maak een afspraak met onze jongerenregisseurs.

Bijstand voor ondernemers (Bbz 2004) bij de gemeente Tilburg
Gevestigde ondernemers kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004). De gemeente voert deze regeling ook uit voor startende ondernemers die vanuit een uitkering (WW of participatiewet) een bedrijf willen starten. Ondersteuning vanuit het BBZ 2004 kan bestaan uit een krediet of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau.

Ondernemersadvies van de gemeente Tilburg maakt werk van uw bedrijf.
www.tilburg.nl/ondernemersadvies
E-mail: ondernemersadvies@tilburg.nl