47-BEDRIJFSPROFIEL-VNO-NCW-15-pagina-1024×683

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen leidt naar minder kosten en betere samenwerking

Twaalf jaar geleden startte MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B). In dat keurmerk maken ondernemers met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken.

Onno Keuker, Landelijk Projectleider KVO-B en Procesbegeleider voor onder meer de Provincie Noord-Brabant, weet dat de schade, die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid door een actieve aanpak fors wordt verminderd. “Het KVO-B heeft ook direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar vaak leidt het ook naar een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen.”

Werkwijze
De werkwijze is, volgens hem, helder. “We organiseren bijeenkomsten voor en door ondernemers over ‘schoon, heel en veilig’, sturen aan op beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, zetten in op het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s en dergelijke en adviseren investeringen in de openbare ruimte, zoals groenvoorziening en straatverlichting.” Er wordt gewerkt vanuit een werkgroep waarin twee a drie ondernemers zijn vertegenwoordigd. De projectleider KVO-B zit voor en schrijft aan de hand van de bevindingen een veiligheidsanalyse. Kortom een handvat voor het realiseren van verbeteringen.”

Elkaar vinden
Bevindingen hoeven niet altijd tot grote investeringen te leiden, weet de projectleider uit ervaring. “Neem een hekwerk, dat kan wellicht uit de reguliere begroting van de gemeente worden geïnvesteerd. Wellicht geldt dat ook wel voor het onderhoud van het groen. Het belangrijkste resultaat schuilt in het sneller vinden van elkaar. Dat geldt voor ondernemers onderling maar ook voor de betrokken overheidsdiensten.”

Veiliger
Nederland kent 3.600 bedrijventerreinen. Het is, volgens Keuker, geen utopie om ze allemaal onder het keurmerk te brengen. “Er is veel animo om de samenwerking te zoeken. Niet vreemd. De uitdaging heeft veel positieve kanten. Het personeel voelt zich veiliger en het bedrijventerrein wint aan uitstraling. Dat laatste vertaalt zich in een toename van de economische waarde van de bedrijfsvestigingen en van de aantrekkingskracht van het bedrijventerrein.” Keuker ervaart dat er veel zaken, aan de hand van de bevindingen, efficiënt en effectief worden aangepakt. De procesbegeleider zorgt voor de voortgang van het proces tot en met de certificering.

Winkelgebieden
Behalve voor bedrijventerreinen is er ook een keurmerk voor winkelgebieden (KVO-W). Voor het KVO-W biedt het Centrum voor Criminaliteitspreventie CCV begeleiding. MKB-Nederland biedt kosteloze procesbegeleiding voor het KVO-B tot en met de tweede certificering. Een KVO-Keurmerk is drie jaar geldig. Aan het behalen van het Keurmerk zijn auditkosten (Kiwa) voor de certificering verbonden. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal terreinen en de plannen van aanpak. Gemiddeld liggen de bedragen tussen de 1.300 en 1.800 euro. Een keurmerk kan uitmonden in een poliskorting bij verzekeraar Interpolis. Keuker: “Vaak zien we dat het keurmerk een opstap is naar parkmanagement”