20180518-1

Ken jij het echte belang van goede pensioencommunicatie?

Pensioen 1-2-3, maar nu de praktijk!
Vooruit, je doet je best om een goede regeling in het leven te roepen. Eén waarvan je werknemers blij worden en blij blijven, als het goed is. Je hebt geïnvesteerd in een van de belangrijkste hulpbronnen in je organisatie en dat wil je van de daken schreeuwen, toch? Of niet? En wat willen die belangrijkste hulpbronnen (ook wel werknemers genoemd) eigenlijk zelf?

Communicatie is een steeds belangrijker wordend onderdeel van pensioen.
Er dient in begrijpelijke taal gecommuniceerd te worden.
Er is in dat kader, hoe kan het ook anders in onze pensioenwereld, een wet voor in het leven geroepen: Wet Pensioencommunicatie

Doel van de Wet Pensioencommunicatie is onder andere dat een werknemer:
* inzichtelijk krijgt hoeveel pensioen hij/zij kan verwachten;
* zelf kan nagaan of dit voldoende is;
* zich bewust is van de risico’s van zijn pensioenregeling;
* en weet welke keuzemogelijkheden er zijn.
Hoe geef jij invulling aan pensioencommunicatie?
Ben jij bewust van je rol als “pensioentoezegger” aan je werknemers.

Ja, maar we hebben nu toch Pensioen 1-2-3? Die pensioenuitvoerders moeten toch in simpele taal en met icoontje communiceren. Dat is dan toch voldoende? Hierbij een aantal van de van toepassing zijnde icoontjes:

Draai de vraag eens om. Wat willen je mensen? Waar wil jij voor gaan staan als werkgever? Alleen maar vertrouwen op de informatie van de pensioenuitvoerder is echt te makkelijk. Je weet toch hoe dat gaat? Envelop op de deurmat, envelop op de tafel, envelop op de stapel, envelop in de map. Welke informatie heeft de werknemer nu tot zich genomen?

Praat als werkgever eens met je werknemers over de informatiebehoefte.
Kom in beweging. Vanzelfsprekend leveren we graag onze bijdrage.

Pensioen-Coaching kan jou goed helpen met de invulling van jullie wensen omtrent pensioencommunicatie.

Een aantal voorbeelden van mogelijkheden:
* personeelspresentatie op locatie;
* personeelspresentatie met kort individueel spreekuur;
* Uniform Pensioen Overzicht (UPO)-spreekuur;
* spreekuur via Skype;
* webinar.

Je start op dezelfde plek als waar je begint; bij de mensen waarvoor je die prachtige pensioenregeling in het leven hebt geroepen!

Dát is Pensioen-Coaching!

Vragen? Opmerkingen? Reacties? Afspraak?

Pensioen-Coaching

Maja – Jeannette – John
Johan – Paul – Alfred