Jan Strik: ‘We moeten opleidingen ontwikkelen die aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven’

Foto: Jan Strik, voorzitter ‘Human Capital-tafel’ Logistiek Midden-Brabant

“De logistieke sector in Midden-Brabant maakt een enorme groei door. Omdat de werkgelegenheid in die sector enorm is, moeten we nog nadrukkelijker met maatwerk anticiperen op die situatie.” Jan Strik is binnen Logistiek Midden-Brabant voorzitter van de ‘Human Capital-tafel’. Het is daar waar een brug wordt geslagen tussen het bedrijfsleven, het aanbod aan arbeidskrachten en het onderwijs.

Nadruk op onderwijs
Overheid, onderwijs en ondernemers (de drie O’s) zijn vertegenwoordigd in de HC-tafel. Strik legt al snel tijdens het gesprek de nadruk op het onderwijs. “We hebben mede door de crisis te weinig geanticipeerd op de ontwikkelingen in de logistieke sector. Nu lopen we tegen een tekort aan. Willen we een inhaalslag maken, dan moeten we snel opleidingen ontwikkelen, die aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven.”

Personele focus
De personele focus ligt op instromers en zij-instromers. “Er lopen in onze regio nogal wat mensen rond met een beroep, dat weinig werkperspectief biedt. Scholing kan in zo’n geval een oplossing zijn met als uitkomst een baangarantie.” Logistiek Midden-Brabant neemt daarop een voorschot met de Logistiek Academie Midden-Brabant.

Jonge leeftijd
Strik vindt dat de interesse voor de sector op jonge leeftijd mag worden aangewakkerd. “Er ligt niet alleen een taak voor de onderwijssector maar ook voor de ouders. Geef logistiek als afweging mee in het keuzeproces en vertel ook wat er wordt verdiend. Vergis je niet, in de logistieke sector wordt goed betaald.” Hij noemt in dat kader beeldvorming in relatie met de basisschoolleerlingen in de groepen 7 en 8. “Laat hen zien wat er in de omgeving gebeurt en hoe interessant de logistieke wereld is.”

Goed geschoolde mensen worden in onze sector prima betaald

Accepteren
De voorzitter belicht ook de andere kant van het arbeidsspectrum: “Laten we eens wat minder traditioneel denken. We moeten geen energie meer steken in mensen, die niet willen en kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Centraal staat: kijken wat iemand wel kan en wil en wat levert de energie op die we erin steken. Ik weet het, dat klinkt hard maar dat moeten we als gemeenschap dan maar accepteren.”

Alle niveaus
De logistieke sector biedt banen op alle niveaus, van orderverwerkers en planners tot customer-servicemedewerkers. Door de verregaande robotisering vinden ook steeds meer HBO’ers, techneuten, een baan in de logistiek. “Ongeacht het niveau, goed geschoolde mensen worden in onze sector prima betaald.” Strik verwijst nog even naar de onlangs gehouden Dag van de Logistiek. “Zo’n dag draagt bij aan de beeldvorming en maakt hopelijk werkzoekenden en/of anderen enthousiast voor de logistieke sector. Vergeet niet dat we alleen al zo’n tweeduizend chauffeurs in Brabant kunnen plaatsen…”

LMB is als platform de verbindende factor tussen ondernemers, overheid en onderwijs. Het richt zich op het creëren van een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven in (of gelieerd aan) de supply-chain en het ontwikkelen van een aantrekkelijk logistiek arbeidsklimaat in Midden-Brabant. Om dit doel te bereiken ondersteunt en neemt LMB initiatieven op het gebied van onder andere arbeidsmarkt, innovatie, infrastructuur en duurzaamheid.

Logistiek Midden-Brabant
Heraclesstraat 6
5048 CG Tilburg (Industrieterrein Vossenberg)
www.logistiekmiddenbrabant.nl