Peter Nouwen_edited

Hoe flexibel is de werkgever eigenlijk?

Het gaat al jaren over flexibilisering van de arbeidsmarkt, andere contractvormen, thuiswerk, zelfsturende teams, al dan niet noodgedwongen doorgevoerd of juist tegengewerkt door wet- en regelgeving. Voor de flexibele inzet van medewerkers is echter ook een flexibele opstelling van de werkgevers nodig. Maar hoe flexibel zijn deze werkgevers eigenlijk?

CV’s zijn net jaarrekeningen
Het begint al met de werving & selectie van kandidaten. Wat ik zie is dat er nog steeds heel behoudend gekeken wordt naar potentiële collega’s. Branche ervaring is een grote pré en CV’s zijn veelal maatgevend. Een CV is echter net een jaarrekening, das war einmal! Laten we vooral gaan kijken wat iemand in de toekomst komt brengen in plaats van wat hij of zij gedaan heeft.

Doen wat je altijd deed
Ik ken een paar mooie voorbeelden van bedrijven die in dat oude en bekende stramien blijven hangen. Een grote zorgclub in Brabant wilde graag gaan werken met zelfsturende teams. Alle medewerkers zullen daarin dienen te veranderen. Er wordt meer zelfwerkzaamheid gevraagd en meer verantwoordelijkheidsgevoel. De directie echter vindt oprecht dat zij daarin niet hoeven te veranderen. Zelfsturing onder hetzelfde hiërarchische regime, dat wordt ongetwijfeld succesvol.

Een ander voorbeeld is een commercieel bedrijf waarvan de commercieel directeur ging vertrekken. Onmiddellijk werd een vacature uitgezet voor dezelfde functie met aanpalende functie-eisen en met dezelfde persoonlijke eigenschappen van de vertrekkende man. De uitdaging binnen het bedrijf was echter vooral de interne organisatie en het uitblijven van operational excellence. Commercieel ging het eigenlijk heel prima. Mede door een enorm commercieel gedreven CEO. Ik heb ze geadviseerd om eens uit te kijken naar een operationeel directeur.

Zo kan het ook
Twee andere voorbeelden. Hoe je er ook naar zou kunnen kijken.
De eerste is een bedrijf waarbij de managers logistiek en inkoop heel matig met elkaar samenwerkten. Uit 2 individuele persoonlijkheidsmetingen bleek dat ze beiden eigenlijk meer talent hadden voor elkaars functie. De directeur durfde het aan om hen van functie te wisselen. Resultaat: twee beter functionerende managers met meer werkplezier èn een veel betere samenwerking. Ze hadden elkaar namelijk harder nodig dan ooit.

Het laatste voorbeeld. Ik was vorig jaar in opdracht van een recruiter betrokken bij een accountantskantoor met 5 partners. De case was de volgende. Twee van de partners zijn voornemens het bedrijf te verlaten en de overgebleven 3 partners kozen ervoor slechts 1 partner toe te voegen. Ik vroeg de recruiter hoe hij de puzzel ging leggen. Je gaat immers van 5 naar 3 stukjes en daarna naar 4. Als je dat bij MB of Ravensburger gaat vertellen, dan word je vreemd aangekeken. We hebben dus eerst gekeken naar de puzzel van 5 partners, daarna naar de puzzel van 3 en hebben in gezamenlijkheid de gewenste talenten, competenties en persoonlijke eigenschappen opgesteld van de te werven partner.

Flexibilisering doe je samen
Flexibilisering houdt dus zeker niet op bij werknemer en wetgever. Werkgevers zullen mee moeten bewegen met de veranderingen van de arbeidsmarkt en, niet te vergeten, met de veranderde wensen en eisen van de nieuwe lichting medewerkers die klaar staan. Flexibilisering doe je samen!

Workshops:
Me. on the Floor: krijg inzicht in je persoonlijkheid : voor meer informatie en aanmelden klik hier
Strategie met Ballen: bepaal de koers en bestemming van je bedrijf: voor meer informatie en aanmelden klik hier

 

V.O.C. Vertrouw op Compas
Brengt vertrouwen in de toekomst
Herenlaan 162, 5708 ZS Helmond
M 06 443 198 48
peternouwen@vertrouwopcompas.nl
www.vertrouwopcompas.nl

Business Partner van: www.thetruetalentteam.nl
Gekwalificeerd Partner van: www.strategiemetballen.nl