pensioen1

Het verlies van je partner en de gevolgen voor jouw pensioen!

Als een werkgever zelf een pensioen gaat regelen, heeft hij een keuze. In het maken van zijn pensioenbeleid mag hij keuzes maken hoe het nabestaandenpensioen in te richten. En dan beginnen vaak de afwegingen:

Welke uitkering zeg ik toe?
Hoe lang moet die lopen?
Hoe hoog moet die uitkering dan zijn?
Wat wil ik er voor premie aan betalen?
Moet een uitkering jaarlijks stijgen?
Zijn er alternatieven mogelijk?

Een blik achter de schermen:
Vanuit het verleden werd vaak gekozen voor een Nabestaandenpensioen.
Dat is een uitkering die in gaat na het overlijden van je partner, vóór de pensioendatum. Deze uitkering loopt vaak levenslang. Dus tot het overlijden van de achtergebleven partner. In deze uitkering is de zorggedachte nadrukkelijk aanwezig. Tot in lengte van jaren ontvang je een uitkering. Die uitkering is vaak een afgeleide van het pensioen dat opgebouwd had kunnen worden als er geen overlijden was geweest.

Bijvoorbeeld een uitkering van € 15.000,- gedurende 30 jaar.
Bij Pensioen-Coaching noemen we dit vaak een lange, lage uitkering.

Een alternatief kan zijn om juist een korte, hoge uitkering toe te zeggen. Met name bij bedrijven met relatief jonge werknemers kan dit een optie zijn. De overgebleven partner ontvangt dan ineens een hoog bedrag, waarmee hij/zij in het algemeen een kortere periode goed kan overbruggen. In die kortere periode kan de overgebleven partner dan werken aan het opbouwen van een nieuw leven. Hier kan een concreet voorbeeld zijn een uitkering die veel groter is, maar ineens wordt uitgekeerd, bijvoorbeeld direct € 500.000,-.

Alles is vanzelfsprekend goed, maar neem het mee in het maken van je pensioenbeleid!
En welke invulling heb jij hieraan gegeven?
Welke invulling heeft jouw werkgever hieraan gegeven?

Maak eens een pensioenfoto om dat in beeld te krijgen,
via www.mijnpensioenoverzicht.nl met behulp van je Digid.

Wist je dit? Weten jouw mensen dit? Wat doe je daar mee?


Reacties? Vragen? Opmerkingen? Afspraak?

Tel: 013-822 3635
www.pensioen-coaching.nl
info@pensioen-coaching.nl