20180223-2

De onzekerheid … Het verlies van je partner en de gevolgen voor jouw pensioen!

De vorige keer bespraken we het sociale stelsel rondom de Algemene NabestaandenWet. De conclusie was, zoals wel vaker, dat je echt zelf in actie moet komen om een goed beeld te krijgen van jouw positie.

Nu bespreken we de rechten op pensioen, nadat je partner is overleden, vanuit een pensioenregeling. Om met een positieve deur in huis te vallen; de verzorgingsgedachte is nog steeds aanwezig in pensioenland. De meeste werkgevers kiezen voor het goed verzorgen van de nabestaanden van hun werknemers. Dus de eerste conclusie is goed.

Als het geregeld is, zeker via een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) of BedrijfstakPensioenFonds (BPF), zijn er vaak jarenlange uitkeringen. De hoogte van die uitkeringen zijn vaak goed gekoppeld aan het op te bouwen pensioen wanneer de werknemer wel was blijven leven. In eerste instantie een goedeaanzet. Toch moet je scherp blijven want er zijn veel verschillen in onderlinge CAO’s en BPF’s.

 

Als een werkgever zelf een pensioen gaat regelen, heeft hij dus een keuze.
In het maken van zijn pensioenbeleid mag hij keuzes maken hoe hij het nabestaandenpensioen wil inrichten.
En dan beginnen vaak de afwegingen:

Welke uitkering zeg ik toe?
Hoe lang moet die lopen?
Hoe hoog moet die uitkering dan zijn?
Wat wil ik er voor premie aan betalen?
Moet een uitkering jaarlijks stijgen?
Zijn er alternatieven mogelijk?

En welke invulling heb jij hieraan gegeven? Welke invulling heeft jouw werkgever hieraan gegeven?

Maak eens een pensioenfoto om dat in beeld te krijgen,
via www.mijnpensioenoverzicht.nl met behulp van je Digid.

 

 

Wist je dit? Weten jouw mensen dit? Wat doe je daar mee?


Reacties? Vragen? Opmerkingen? Afspraak?

Tel: 013-822 3635
www.pensioen-coaching.nl
info@pensioen-coaching.nl