Magazine

Articles
Et venèèn van wèèn

Et venèèn van wèèn

In Tilburg vèènde beduijend meer wèènbedrèève dan in de rèst van Braobant. Tilburg wèènstad, kunde wèl zègge. Mar waor komt..