Arbeidsongeschiktheidsverzekering, en nu …

Vandaag staan we stil bij het derde onderdeel van ons Pensioensysteem. Het is vaak een onderbelicht onderdeel dat we nu in de spotlights zetten. We gaan je in een tweeluik hierover informeren.

Een gemiddelde pensioenregeling bestaat uit drie onderdelen:

 • Sparen voor een uitkering na je werkperiode
 • Uitkering bij Overlijden voor je nabestaanden
 • Arbeidsongeschiktheid

Zoals gesteld zijn de onderdelen Sparen en Overlijden wat prominent. Toch staan we graag stil bij Arbeidsongeschiktheid. We beginnen in deze nieuwsbrief met ons sociale stelsel; de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Na twee jaar ziek zijn, kun je helaas niet meer terugkeren in het arbeidsproces. Helaas stopt dan je arbeidscontract. Je krijgt dan, afhankelijk van je herstelvermogen, een uitkering van de overheid. Daarbij is van belang of je nog (in welke functie dan ook) inkomen kan verdienen in de toekomst.

Je wordt dan gekeurd door het UWV en vervolgens ingedeeld in één van deze drie groepen:

 • <35% Arbeidsongeschikt; dit betekent geen uitkering; vervangende arbeid zoeken!
 • 35-80% WGA Uitkering; er volgt een tijdelijke uitkering
 • >80% IVA Uitkering; duurzame uitkering

 1. WGA Uitkering
  Een WGA-uitkering (je bent tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt of tussen de 80-100% arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam) duurt minimaal 3 en maximaal 38 maanden, afhankelijk van de duur van je dienstverband. Daarna kun je, afhankelijk van of je wel of niet werkt, een loonaanvullings- of vervolguitkering ontvangen. Zolang aan de voorwaarden voor deze uitkeringen wordt voldaan, loopt deze door. De uitkering eindigt wanneer je de AOW-leeftijd bereikt.

  2. IVA Uitkering
  Deze uitkering ontvang je wanneer je meer dan 80% arbeidsongeschikt bent verklaard. Ontvang je een IVA-uitkering (voor volledige arbeidsongeschiktheid), dan krijg je 75% van je maandloon. Als je naast je IVA-uitkering werkt, wordt 70% van deze inkomsten van je uitkering afgetrokken.
  De arbeidsdeskundige van het UWV bekijkt met name, rekening houdend met je beperking, welk inkomen je nog wel kan verdienen. Die afweging is in algemene zin. Daarbij wordt dus niet gekeken of er überhaupt een baan is, of je het leuk werk vindt en er wordt gekeken naar regionale aspecten.

  De link met Pensioen is vooralsnog het 35% percentage arbeidsongeschiktheid. Ook pensioenuitvoerders hanteren deze grens. De volgende keer bespreken we hoe pensioenuitvoerders hier mee om gaan.

Overigens, de met ons samenwerkende partners en zeker de assurantiekantoren, hebben echt meer zicht op de producten om een inkomen na arbeidsongeschiktheid te continueren.
Wij bespreken dit onderdeel alleen om een basis te leggen om straks de pensioenconsequenties goed door te nemen.

Levert bovenstaande al vragen op, neem dan contact met ons op. Wij brengen je graag in contact met een van onze partners.


Reacties? Vragen? Opmerkingen? Afspraak?

Tel: 013-822 3635
www.pensioen-coaching.nl
info@pensioen-coaching.nl