Arbeidsongeschiktheidsverzekering, en nu … deel II

In het eerste deel namen we je mee in ons sociale stelsel en de wijze waarop een arbeidsongeschiktheidsuitkering tot stand komt.
In deel twee gaan we dieper in op de relatie tussen arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Een gemiddelde pensioenregeling bestaat uit drie onderdelen:
1. Ouderdomspensioen – uitkering vanaf pensioendatum
2. Nabestaandenpensioen – uitkering na overlijden
3. Arbeidsongeschiktheid – vrijstelling premiebetaling

Een belangrijk onderdeel bij het bepalen van de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering is het percentage arbeidsongeschiktheid dat door het UWV wordt vastgesteld. Dat is de basis, ook voor een pensioenuitvoerder. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid ga je uit dienst bij je werkgever en wordt de uitkering vastgesteld.

Maar als je uit dienst gaat, stopt ook de pensioenopbouw! Werkgevers betalen namelijk geen pensioenpremies voor werknemers die niet in dienst zijn … Maar wat dan wel?

Vrijstelling premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid
Deze dekking maakt onderdeel uit van de meeste pensioenregelingen. Als basis hiervoor neemt de pensioenuitvoerder het arbeidsongeschiktheidspercentage dat het UWV heeft bepaald.Bij 100% arbeidsongeschiktheid wordt de pensioenpremie volledig doorbetaald. In de meeste gevallen ook als je voor de toekomst een hogere pensioenpremie toegezegd hebt gekregen (een stijgende premiestaffel).

Een voorbeeld (zes klassen tabel):
Stel je bent voor 40% arbeidsongeschikt verklaard. Ook dan ontvang je een tegemoetkoming in de pensioenpremie. Hieronder tref je een mogelijke 6 klassen tabel die gehanteerd wordt door pensioenuitvoerders. Dat kan een pensioenfonds zijn of een verzekeringsmaatschappij. De verschillen zijn volop aanwezig!

Voor het vaststellen van de hoogte van de voortzetting van uw pensioenopbouw volgen wij de WIA:

Mate van arbeidsongeschiktheid Percentage voortzetting pensioenopbouw
80% tot 100% 75%
65% tot 80% 50,75%
55% tot 65% 42%
45% tot 55% 35%
35% tot 45% 28%
Minder dan 35% 0%

Een ander voorbeeld (twee klassen tabel):
Voor het vaststellen van de hoogte van de voortzetting van uw pensioenopbouw volgen wij de WIA:

Mate van arbeidsongeschiktheid Percentage voortzetting pensioenopbouw
80% tot 100% 100 %
65% tot 80% 0 %
55% tot 65% 0 %
45% tot 55% 0 %
35% tot 45% 0 %
Minder dan 35% 0 %

Moraal van het verhaal
De betaling van de pensioenpremie wordt voortgezet op basis van het arbeidsongeschiktheidspercentage ÉN de tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder overeengekomen klassentabel.
Waar heb jij recht op bij arbeidsongeschiktheid? Weet je dat?


Reacties? Vragen? Opmerkingen? Afspraak?

Tel: 013-822 3635
www.pensioen-coaching.nl
info@pensioen-coaching.nl