57- INFOMERCIAL Midden Brabant Advies (pagina 37) RONDJE RECHTS BOVEN REGIO WEGSHOPPEN GRAAG!_edited

Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is wellicht zo gek nog niet.

Uit recente cijfers van het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat slechts 22% van de zelfstandigen zonder personeel (ZZP) voorzien is van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als belangrijke redenen noemen ze hiervoor de te hoge kosten (50%), voldoende eigen financiële eigen reserves (18%) en de kleine kans dat zij zelf arbeidsongeschikt geraken (54%). Toch valt er iets voor te zeggen om serieus naar dit risico te kijken.

Arbeidsongeschiktheid kun je laten vaststellen in 3 varianten:
1. Een beroeps arbeidsongeschiktheid houdt rekening met het vak dat je uitoefent. Bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt gekeken of jij het op de polis vermelde beroep nog (deels) kan uitoefenen. Je kunt niet worden verplicht om (rest)capaciteiten te benutten voor een andere functie of beroep.
2. Bij passende arbeidsongeschiktheid wordt bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid gekeken of jij arbeid kunt verrichten of een beroep kunt uitoefenen die aansluit bij jouw arbeidsverleden, capaciteiten, opleiding, salaris en beperkingen. Het kan dus zijn dat je een ander beroep moet gaan uitoefenen dan je deed voor je arbeidsongeschikt werd.
3. Kies je voor gangbare arbeidsongeschiktheid dan wordt bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid gekeken of jij nog (deels) werkzaamheden kan verrichten die gelden als algemeen geaccepteerde arbeid, ongeacht je beroep of werkervaring.

Het is lastig om te bepalen wat voor jou de best passende arbeidsongeschiktheidsverzekering is. Je kunt hierover advies inwinnen bij een onafhankelijk financieel adviseur. Deze zoekt precies voor je uit welke opties voor jou van belang zijn en waarom. En weet je exact wat je wilt, dan is het verstandig om de voorwaarden en premies van de verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met elkaar te vergelijken. Ook dit kan een adviseur objectief en goed voor jou beoordelen.

Peter Dirks / directeur-eigenaar / Midden Brabant Advies
Baerdijk 20 / 5061 GG Oisterwijk / T 013-5212001
www.middenbrabantadvies.nl