23-COLUMN-State-of-Excellence_edited-1024×615

3 trends in de huidige arbeidsmarkt en 3 tips hoe hiermee om te gaan in je arbeidsvoorwaarden

De huidige en verwachte ontwikkelingen vragen om een andere organisatie, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Hieronder geef ik je 3 trends in de huidige arbeidsmarkt en 3 tips om je arbeidsvoorwaarden daarop voor te bereiden.

Trend 1: duurzame inzetbaarheid
De pensioenleeftijd verschuift, dus we moeten langer productief blijven. Werknemers dienen zich daarbij te realiseren dat zij niet alleen verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid en vitaliteit, maar ook voor hun financiële planning. Blijft men vasthouden aan een hoog loon wanneer de toegevoegde waarde aan de organisatie afneemt dan is een (gedwongen) ontslag welhaast onvermijdelijk. En zie op latere leeftijd dan nog maar eens aan het werk te komen.

Tip 1: leeftijdsonafhankelijk belonen en mentorschap
Vaak is het nu zo dat de oudste werknemers het meest verdienen of tenminste bovenin de loonschaal zitten. Feit is echter dat de oudere generatie op enig moment veelal terugloopt in productiviteit, skills en fitheid. Willen zij toch inzetbaar blijven, zal hun beloning in de toekomst meer afhankelijk moeten worden van de waarde die zij toevoegen op dat moment. De totale loonsom wordt niet kleiner, maar logischer verdeeld over de jaren. Deze sluit daardoor beter aan op de levensfase van je werknemer en de waarde die hij toevoegt.

Daarnaast is het van even groot belang om te voorkomen dat die jarenlang opgebouwde toegevoegde waarde aan kennis en ervaring je deur uitwandelt op de dag van pensionering. Zet dus tijdig een of meer junioren naast een senior om de kennis te waarborgen binnen je bedrijf.

Trend 2: digitalisering
De digitalisering en robotisering creëert een gat tussen wat medewerkers nu kunnen en wat ze in de toekomst moeten kunnen. Dat heeft een forse opleidingsbehoefte en -inspanning tot gevolg. Daarom dienen mensen, wil men productief blijven, zich ook te ontwikkelen in werk dat in de toekomst van hen verwacht wordt.

Tip 2: eigen verantwoordelijkheid
Een deel van de huidige generatie zal niet productief het pensioen halen. Om te voorkomen dat hetzelfde gebeurt met de jongere generatie, zijn zelfreflectie en eigen verantwoordelijkheid ‘key’. Je werknemer is zelf verantwoordelijk voor zijn loopbaanwensen en -ontwikkeling. Als werkgever faciliteer je daarbij met o.a. opleidingen, vitaliteitsprogramma’s en mobiliteit.

Trend 3: next generation
Mensen die de arbeidsmarkt nu betreden, werken anders dan de huidige populatie. Zij switchen bijvoorbeeld sneller van werkgever en hebben een hoger tempo in hun ontwikkeling of tenminste de verwachtingen en ambities die zij daarbij hebben. Bovendien heeft de nieuwe generatie minder op met hiërarchie, iets waar de huidige generatie vaak prat op gaat.

Tip 3: wendbare organisatie
Een flexibele organisatie past zich snel aan de marktontwikkelingen aan. In plaats van vast te houden aan oude functionaliteiten en hiërarchie is het zaak om bij de klant te beginnen: wat heeft hij nodig en hoe realiseer ik dat? Bespreek deze klantvraag met je mensen en creëer een team om je klant optimaal te bedienen. In een wendbare organisatie wordt gedacht in rollen in plaats van vaste functies. Dat heeft impact op bijvoorbeeld je performance management en flexibele beloning. Want waarom zou je immers bijzondere toeslagen geven in een 24-uurs economie?

Wil je ook jouw organisatie voorbereiden op de toekomst? Dan bent je bij State of Excellence aan het juiste adres. Met behulp van interim-management, projecten en consultancy help ik organisaties om op het vlak van Human Resource Management de benodigde veranderingen gezamenlijk voor te bereiden, succesvol door te voeren en zorgvuldig te begeleiden.

 

State of Excellence / Lieke de Jong
Interim Human Resource Management
Italiëlaan 39, 5632 TA Eindhoven
M 06 295 725 14
ldejong@stateofexcellence.nl
www.stateofexcellence.nl